Potřebujete poradit? Zavolejte na číslo 800 505 090

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej na uvedenou adresu v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Goodyear Czech s.r.o.

Vyskočilova 1481/4

140 00, Praha 4

obchod@epremio.cz

 

Věc:                 Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Dne …………… jsem na internetových stránkách https://www.epremio.cz objednal/a následující zboží (služby):

 

-        …………….

 

Objednávka byla internetovým obchodem zaevidována pod číslem ………………. Objednané zboží mi bylo doručeno dne ……………

 

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu uvedeného zboží (služeb) a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……………. Kč 

 

na bankovní účet číslo ………………/…………….

 

Jméno a příjmení spotřebitele ………………………

 

Adresa spotřebitele ………………………

 

E-mail spotřebitele ………………………

 

V ……………… dne ……………

 

………………………

podpis spotřebitele