Potřebujete poradit? Zavolejte na číslo 800 505 090

Jak fungují brzdy: konstrukce a fungování brzdového systému

Jak je brzdový systém konstruován? Jak fungují kotoučové brzdy v autě? Jaké jsou příznaky poruchy brzdového systému?

 

Brzdový systém je nejdůležitějším systémem v motorovém vozidle. Funkční brzdový systém vám umožní zpomalit nebo zastavit v okamžiku, kdy to potřebujete. Umožňuje vám to vyhnout se srážce nebo nehodě. Ani ty nejlepší pneumatiky nebudou správně plnit svou funkci, pokud je brzdový systém vadný.

 

V moderních osobních automobilech převládají kotoučové brzdy. Vyžadují pravidelný servis, který spočívá v rychlé reakci na případné příznaky poruchy a výměně poškozených součástí za nové. Stav brzd by se měl kontrolovat při pravidelných technických prohlídkách a také při kontrolách v servisu. Každý řidič by měl také reagovat na příznaky poruchy takových součástí, jako jsou brzdové destičky, brzdové kotouče a brzdové hadičky, které se mohou objevit i zcela náhle.

 

Pečujte o plně funkční brzdový systém. Nechte si zkontrolovat brzdy.

Konstrukce brzdového systému

 

V moderních automobilech se používají především kotoučové brzdy. V některých městských vozech se na zadních nápravách stále montují bubnové brzdy. Ale už jen zřídka.

 

Z jakých součástí se skládá typický brzdový systém moderního automobilu?

 

 • Brzdový pedál – pedál, který po sešlápnutí iniciuje brzdění, a díky síle na něj také jeho intenzitu.
 • Brzdová kapalina – kapalná část brzdového systému, která přenáší brzdnou sílu do celého systému. Tato brzdová kapalina se skládá ze speciálních složek (olejů a aditiv) a antikorozních látek. Je odolná vůči vysokým teplotám. Je nestlačitelná. Má však i nevýhody – stárne a absorbuje vodu.
 • Hlavní brzdový válec – nejdůležitější součást brzdového systému. Po sešlápnutí brzdového pedálu začne píst v hlavním válci tlačit brzdovou kapalinu a brzdy (kotoučové nebo bubnové) začínají fungovat. Hlavní válec má malé rozměry a nachází se pod kapotou v motorovém prostoru.
 • Posilovač brzdné síly – přídavné zařízení, které zvyšuje tlak brzdové kapaliny. Proč je to důležité? U starších vozů bylo nutné brzdový pedál silně sešlápnout, abyste dosáhli většího brzdného účinku. U novějších vozů toto zařízení výrazně zvyšuje brzdný výkon. To je užitečné zejména v nouzových situacích. Pro dosažení maximální brzdné síly není třeba brzdu příliš silně sešlapovat. Zařízení je umístěno za hlavním válcem. Nejčastěji má podobu kovového disku.
 • Asistenční systém nouzového brzdění – zefektivňuje činnost výše uvedeného zařízení, které zvyšuje tlak brzdové kapaliny. Když řidič prudce a silně sešlápne brzdový pedál, zařízení velmi intenzivně zvýší brzdnou sílu, aby zajistilo maximální účinnost systému.
 • Pevné brzdové potrubí – obvykle kovové, vede brzdovou kapalinu k jednotlivým kolům. Končí na okrajích podvozku.
 • Pružné brzdové hadice – spojují pevné brzdové potrubí s brzdovými třmeny. Jsou vyrobeny ze zesílené pryže. Vedení musí být pružné, protože kola se během jízdy pohybují v důsledku práce zavěšení a přední kola se navíc otáčejí.
 • Brzdové třmeny – součásti brzdového systému, ve kterých jsou umístěny výkonné prvky brzdového systému. Jedná se o pevnou konstrukci z kovové slitiny, která je připevněna k těhlici kola. K brzdovým třmenům jsou přivedeny pružné brzdové hadice. Ve třmenech se nachází pohyblivé prvky – brzdové písty.
 • Brzdové kotouče – kovové kotouče připevněné k nábojům kol. Při jízdě se otáčejí společně s koly. Ty nejlevnější se vyrábí z litiny. Kvalitnější jsou vyrobeny z různých slitin.
 • Brzdové destičky – jsou namontovány v brzdových třmenech. Každá brzdová destička se skládá ze dvou částí, které jsou umístěny na obou stranách brzdového kotouče.

 

V moderních automobilech je účinnost brzdového systému korigována řadou systémů. Patří mezi ně například:

 

 • Rozdělovač brzdného účinku.
 • Systém proti zablokování kol ABS.
 • Protiprokluzový a protismykový stabilizační systém ESP.
 • Systém regulace prokluzu pro poháněná kola ASR.
 • Ochranný systém proti nehodám nebo srážkám.

 

V případě nutnosti upravují přívod brzdové kapaliny k jednotlivým kolům. 

 

Jak fungují kotoučové brzdy?

 

Jak fungují kotoučové brzdy v osobních automobilech? Podívejme se, jak to funguje krok za krokem.

 

 • Řidič sešlápne brzdový pedál.
 • Hlavní válec začíná tlačit brzdovou kapalinu.
 • Posilovač brzdné síly začíná pracovat.
 • Tlak brzdové kapaliny postupuje pevným brzdovým potrubím a poté přes pružné brzdové hadice.
 • Tlak brzdové kapaliny se dostává do brzdového třmenu.
 • Tlak brzdové kapaliny způsobuje vysunutí brzdového pístu ve třmenu.
 • Brzdový píst přitlačuje brzdové destičky k brzdovému kotouči.
 • Pracovní plochy brzdových destiček (brzdového obložení) začnou třít o pracovní plochy brzdového kotouče (na vnitřní a vnější straně). Tím se spustí brzdný proces.
 • Tření způsobí zpomalení nebo zastavení vozidla (v závislosti na síle přítlaku). Brzdná dráha závisí na mnoha faktorech – rychlosti, hmotnosti vozu, typu vozovky, stavu pneumatik, stavu zavěšení, fungování aktivních bezpečnostních systémů atd. 

 

Nejčastější závady brzdového systému

 

 • Poškození brzdových kotoučů – opotřebení, přehřátí, zkroucení (pokřivení), poškrábání, nadměrná koroze atd.
 • Poškození brzdových destiček – opotřebení třecího obložení (otření), přehřátí, prasknutí, nerovnoměrné opotřebení atd.
 • Stárnutí brzdové kapaliny.
 • Zavzdušnění brzdové kapaliny.
 • Únik brzdové kapaliny.
 • Zkorodované pístky v brzdových třmenech a pístky jsou buď zablokované, nebo se špatně pohybují.

 

Mezi typické příznaky poruchy brzdového systému patří delší brzdná dráha, obtížné brzdění, měkký brzdový pedál, příliš tvrdý brzdový pedál, špatný brzdný účinek, hluk při brzdění, vibrace volantu při brzdění, viditelné úniky brzdové kapaliny.

 

Brzdový systém by měl být pravidelně kontrolován odborníky. Řidič by měl také věnovat pozornost případným příznakům opotřebení nebo závad. Specialisté sítě Premio vám poskytnou rady a pomohou při známkách poruchy brzdového systému.