Potřebujete poradit? Zavolejte na číslo 800 505 090

Výfukový systém – jak funguje výfuk v autě?

Když je řeč o výfukovém systému, obvykle se nám vybaví výfuk, ze kterého vycházejí výfukové plyny. Ve skutečnosti má však výfukový systém mnohem složitější konstrukci. A plní mnohem více úkolů než jen odvádění výfukových plynů. O které se jedná?

 

Objednejte se na odbornou prohlídku výfukového systému.

Úloha výfukového systému

 

Jaké úkoly plní výfukový systém v automobilu? Zde jsou:

 

 • Odstraňování výfukových plynů z motoru bezpečným způsobem tak, aby byly odváděny mimo kabinu vozidla. Výfukové plyny jsou škodlivé pro lidské zdraví a život, proto musí být systém utěsněný.
 • Tlumení výfukových plynů tak, aby se nezhoršoval komfort jízdy. Netěsný nebo poškozený výfukový systém vytváří velký hluk.
 • Snížení ztrát výkonu motoru.
 • Čištění výfukových plynů od škodlivých látek.

 

Stále přísnější normy pro emise výfukových plynů (známé jako Euro 1-6) způsobily v posledních letech největší změny v konstrukci výfukových systémů. Začaly se používat speciální komponenty, jejichž úkolem je eliminovat škodlivé látky, které jsou vedlejším produktem spalování směsi paliva a vzduchu. 

 

 

Jak je výfukový systém konstruován?

 

Jaké díly jsou součástí výfukového systému? Příklad konstrukce výfukového systému:

 

 • Sběrné potrubí (výfukové potrubí) - kovová část, která sbírá výfukové plyny ze všech válců odděleným potrubím a poté je svádí do jedné společné trubky.
 • EGR ventil na recirkulaci spalin je součástka, která spojuje výfukový systém se sacím systémem. Za příznivých okolností se otevře a část výfukových plynů se vrací do spalovacích komor. Účelem je snížit teplotu a množství kyslíku ve spalovacích komorách. Vzniká tak méně částic oxidů dusíku, které jsou nejtoxičtější složkou výfukových plynů.
 • Lambda sondy – snímače množství kyslíku ve výfukových plynech. U starších vozů se používaly dvě sondy (první ve výfukovém potrubí, druhá za katalyzátorem), v současnosti se používá více sond. Na základě údajů z lambda sond volí počítač řídící provoz motoru složení směsi paliva a vzduchu.
 • Třícestný katalyzátor – kovová nádobka se speciální keramickou vložkou, pokrytou drahými ušlechtilými kovy. Katalyzátor má za úkol zachycovat řadu škodlivých složek výfukových plynů.
 • Filtr pevných částic (DPF/FAP – u vznětových motorů, GPF – u moderních zážehových motorů) - zachycuje částice sazí. Jedná se o kovovou nádobku s keramickou vložkou, která se skládá ze systému úzkých kanálků, v nichž se zachycují částice sazí. Ty jsou pak spalovány horkými výfukovými plyny na částice popela.
 • Systém selektivní katalytické redukce SCR – používá se v dieselových motorech. Do výfukových plynů se vstřikuje kapalina AdBlue (roztok močoviny), která reaguje s oxidy dusíku obsaženými ve výfukových plynech. Kapalina je rozkládá na částice kyslíku a dusíku.
 • Výfukové trubky – trubky z kovu odolného proti kyselinám.
 • Střední tlumič a koncový tlumič – kovové plechové nádoby určené k utlumení chodu výfukového systému.
 • Výfuk – koncová část výfukového potrubí.
 • Upevňovací a těsnicí prvky. 

 

Pečujte o svůj výfuk

 

Výfukový systém je vystaven mnoha nepříznivým faktorům. Patří mezi ně:

 

 • Velmi vysoká teplota spalin – až 600-700 °C.
 • Obrovské výkyvy teplot – například v zimě, kdy venku mrzne a uvnitř systému cirkulují horké výfukové plyny.
 • Vibrace při jízdě, které způsobují poškození částí upevňovacích prvků.
 • Koroze, často způsobená jízdou v mokrém prostředí či parkováním auta na vlhkém povrchu (např. na louce nebo na mokré cestě).
 • Napadení vnitřní korozí způsobenou kyselými složkami výfukových plynů.
 • Vysoká mechanická zátěž výfukového systému způsobená prací motoru vozidla.
 • Opotřebování některých součástí – zanesení filtrů pevných částic, zanesení nebo spálení katalyzátorů, zablokování ventilů recirkulace výfukových plynů.
 • Poškození lambda sond.

 

Proč byste se měli starat o výfukový systém vozidla? Účinný výfukový systém poskytuje jízdní komfort a bezpečnost. Vůz je tichý a výfukové plyny se nedostávají do kabiny. Řidič a cestující by se jinak mohli otrávit výfukovými plyny, a to i s fatálními následky.

 

Účinný výfukový systém chrání životní prostředí i lidské zdraví před škodlivými účinky výfukových plynů. Vadný výfukový systém je zdrojem velkého hluku a vozidlo nemusí projít pravidelnou technickou kontrolou nebo může být pokutováno policií při silniční kontrole. Jízda s vadným výfukovým systémem může vést k odebrání osvědčení o registraci.

 

Pokud máte problémy s výfukovým systémem, požádejte o pomoc odborníky Premio.