Potřebujete poradit? Zavolejte na číslo 800 505 090

Huštění pneumatik kompresorem na čerpací stanici

Huštění pneumatik kompresorem na čerpací stanici

Podhuštěné pneumatiky přináší samé problémy: rychlejší opotřebení pneumatik, menší bezpečnost, zhoršené jízdní vlastnosti. Jak to napravit? Stačí, když budete pneumatiky pravidelně kontrolovat a dohušťovat– kompresor na čerpací stanici už na Vás čeká!

 

Tlak v pneumatikách musí mít vždy správnou hodnotu. Jakou? Výrobce vozu určuje, které pneumatiky lze pro daný model vozu použít. Uvádí také, jaký má být tlak v pneumatikách. U vozu střední třídy by se tato hodnota měla obvykle pohybovat mezi 2,2 a 2,5 baru. Je však třeba mít na paměti, že tlak v pneumatikách klesá v důsledku řady faktorů a bezpečnost jízdy se postupně snižuje. Podhuštěné pneumatiky mohou být příčinou vážné nehody. Proto je důležité tlak v pneumatikách pravidelně kontrolovat a v případě potřeby je dohustit. 

 

Zkontrolujte tlak v pneumatikách a zkontrolujte stav senzorů TPMS svého auta.

Huštění pneumatik je nesmírně důležité

 

Může se zdát, že pláště jsou dokonale těsné , zejména u nových pneumatik. Nemusí to tak ale být a tlak v pneumatikách může postupem času klesat. Z tohoto důvodu je pravidelná kontrola a huštění pneumatik při provozování vozidla jedním z nejdůležitějších úkolů.

 

Proč klesá tlak v pneumatikách?

 

 • Pneumatiky jsou vystaveny obrovskému zatížení a působení mnoha sil.
 • Struktura pneumatiky (materiál, ze kterého je vyrobena) nemusí být dokonale vzduchotěsná, a to ani u nových pneumatik. To znamená, že materiálem může nepatrně unikat vzduch.
 • Změny venkovních teplot, zejména ty velké, způsobují pokles tlaku uvnitř pneumatiky.
 • Postupem času se mohou objevit netěsnosti – v gumě, při kontaktu pneumatiky s diskem, u ventilu...

 

To vše způsobuje pokles tlaku v pneumatikách. A s tím se snižuje úroveň bezpečnosti jízdy.

 

 • Nízký tlak v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva a s ním rostou i emise oxidu uhličitého.
 • Nízký tlak v jedné z pneumatik způsobuje, že vozidlo táhne na jednu stranu. To vede k rychlejšímu opotřebení prvků řízení a odpružení.
 • Čím nižší je tlak, tím rychleji se pneumatika opotřebovává. To může vést k jejímu úplnému zničení (proříznutí hranou disku).
 • Nedostatečně nahuštěné pneumatiky způsobují nepředvídatelné chování vozidla, zejména při provádění ostrých manévrů. Mohlo by dojít k nehodě.
 • Způsobuje také poruchy funkce aktivních bezpečnostních systémů (ABS, ASR, ESP a dalších).

 

Příliš nízký tlak v pneumatikách by měl být detekován snímači tlaku TPMS. Ale není tomu tak vždy. Pokud je Váš vůz vybaven systémem nepřímého monitorování tlaku (který používá snímače rychlosti otáček ABS, nikoli snímače tlaku TPMS) a dojde k přibližně stejné ztrátě tlaku ve dvou pneumatikách, systém problém nezjistí. Proto byste si měli tlak kontrolovat zvlášť a pokud možno co nejčastěji. 

 

Huštění pneumatik kompresorem

 

Kontrola a dohuštění pneumatik automobilu kompresorem by se měli provádět při každé návštěvě čerpací stanice. Každá čerpací stanice má k dispozici kompresor. Nachází se mimo pumpy, na vyhrazeném místě, s přidruženým parkovacím místem. Na některých čerpacích stanicích se za použití kompresoru platí.

 

Jak nahustit pneumatiky pomocí kompresoru? Je to velmi jednoduchá operace. Každý řidič by měl vědět, jak nahustit pneumatiky pomocí kompresoru na čerpací stanici, sám provádět pravidelnou kontrolu tlaku a reagovat na změny tlaku v pneumatikách (sníženou hodnotu). Důležité je také pamatovat na rezervní či dojezdové kolo. Rezervní kolo by mělo mít o něco vyšší tlak než plnohodnotná kola. V dojezdovém kole by se měl tlak běžně pohybovat mezi 4,2 a 4,5 baru.

 

Jak nahustit pneumatiky pomocí kompresoru na benzince?

 

 • Zastavte vůz v blízkosti kompresoru tak, abyste jeho hadicí s koncovkou pohodlně dosáhli na ventil každé pneumatiku.
 • Vypněte motor a zatáhněte ruční brzdu. Spolucestující by měli z vozu vystoupit.
 • Na některých benzínkách se za použití kompresoru platí poplatek. Obvykle stačí vhodit drobnou minci.
 • Na kompresoru se musí nastavit tlak vhodný pro pneumatiku, která se bude dohušťovat. Tlak v pneumatikách musí být v souladu s doporučeními výrobce vozidla.
 • Ve voze (nejčastěji na víčku nádrže nebo na sloupku dveří řidiče) by měly být nálepky s informacemi o doporučeném tlaku.
 • Odšroubujte čepičku, která chrání ventil.
 • K ventilku připevněte koncovku hadice od kompresoru, dokud neuslyšíte zasyčení vzduchu vycházejícího z pneumatiky.
 • Poté kompresor na čerpací stanici začne dofoukávat vzduch. Jakmile tlak v pneumatikách dosáhne správné hodnoty, kompresor se vypne. Případně se může ozvat i dodatečný zvukový signál.

 

Pokud je kompresor na benzínce vadný nebo se s ním příliš špatně manipuluje, můžete požádat o pomoc obsluhu. Pravidelná kontrola a dohušťování pneumatik automobilu je velmi důležitou provozní činností. Dokáže snížit spotřebu paliva a prodloužit životnost pneumatik. Kompresor na čerpací stanici je velmi užitečné zařízení.

 

Pokud i přes pravidelné dohušťování zjistíte, že vaše pneumatiky nedrží správný tlak, doporučujeme sjednat si návštěvu v místním servise Premio. Odborníci vaše pneumatiky předběžně zkontrolují a společně rozhodnete další kroky.