Potřebujete poradit? Zavolejte na číslo 800 505 090

Kontrolky v autech – popis kontrolek v automobilu

Car Warning Lights

V moderních automobilech jsou přístrojové desky plné budíků a najdeme zde řadu kontrolek – signálních světel, která jen čekají na to, aby se rozsvítila a zmátla nebo dokonce vyděsila řidiče. Ujišťujeme Vás, že se není čeho bát...

 

Je však dobré vědět, co jednotlivé kontrolky na přístrojové desce auta znamenají. Vyhneme se tak zbytečným starostem i nepříjemným překvapením. Níže představíme a popíšeme nejdůležitější kontrolky v kabině řidiče automobilu.

 

Zidentyfikuj każdą usterkę poprzez specjalistyczną diagnostykę komputerową.

Kontrolky v autě: typy

 

Dříve bylo na palubní desce pouze několik kontrolek a každý řidič si s nimi snadno poradil: dokázal je pochopit a rozluštit. Nyní se v nejnovějších modelech neustále objevují nové kontrolky. Jak je správně interpretovat? Ideální je začít od jejich barvy. Mohou mít tři barvy, analogicky k semaforům na křižovatkách:

 

 • Červeně svítící kontrolky v autě – jsou ekvivalentem červeného světla na semaforu a znamenají, že vzniklý problém vyžaduje okamžitou akci – upozorňují na závažnou závadu, která vyžaduje okamžité řešení a odstavení automobilu – jeho kontrolu a zhodnocení situace; výjimkou jsou kontrolky, které upozorňují na otevření dveří či zataženou ruční brzdu.
 • Žlutě svítící kontrolky v autě – jedná se o výstražný signál, který řidiče naznačuje, že by se mohlo jednat o možný problém, pokračování v jízdě není zakázáno, auto je pojízdné, ale i tak je třeba automobil co nejdříve řádně prohlédnout.
 • Zeleně svítící kontrolky v autě – signalizují, že je vše v pořádku a funguje správně, slouží jako pomocná připomínka a obvykle mají informativní charakter.

 

Kontrolky v autě – co znamenají?

 

Když už víme, co jednotlivé barvy kontrolek znamenají, přejděme k dalšímu kroku našeho průvodce, kde si vysvětlíme, co znamenají jednotlivé symboly.

 

Symbolů, které najdeme na kontrolkách v autě, je opravdu hodně. My se zaměříme na ty nejdůležitější a nejběžnější. Níže je uveden popis kontrolek na palubní desce.

 

Kontrolka check engine (kontrolka motoru)

 

Jednou z nejdůležitějších kontrolek na přístrojové desce je kontrolka check engine, známá také jako kontrolka motoru. Přestože se jedná o důležitou kontrolku, protože souvisí s prací motoru, nemusí její rozsvícení nutně znamenat závažnou poruchu. Je však třeba mít na paměti, že motor automobilu může pracovat v nouzovém režimu a nefungovat na plný výkon. Pokud se rozsvítí kontrolka check engine, měli byste především zachovat klid a zajít k mechanikovi, který má k dispozici diagnostický počítač. Příčin poruch, v jejichž důsledku se kontrolka motoru rozsvítí, může být celá řada, například chyba některého ze senzorů (např. klepání motoru), problém s EGR ventilem nebo dokonce závažná porucha vstřikovacího systému (posledně jmenovaný problém má často v autě vlastní kontrolku).

 

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

 

Na přístrojové desce se také můžeme setkat s kontrolkou se symbolem teploměru, stupni Celsia a vlnící se kapalinou – jedná se o kontrolku teploty chladicí kapaliny. Rozsvícení může znamenat, že se motor přehřál v důsledku přetížení nebo poruchy chladicího systému. Pokud k takovému varování dojde, je třeba pokusit se nejprve snížit teplotu chladící kapaliny nastavením topení ve vozidle na nejvyšší teplotu a ventilátor na nejvyšší rychlost. Když kontrolka nezhasne, měli byste zastavit a vypnout motor. Pokud se však tato kontrolka rozsvěcuje pravidelně, měli byste navštívit servis, protože jízda s přehřátým motorem představuje vážné riziko.

 

Kontrolka ABS (případně ASR/EPS)

 

Pokud se ve vozidle rozsvítí kontrolky s písmeny ABS (nebo případně ASR/ESP) obklopené kruhem a oblouky, znamená to problém s fungováním ABS a (obvykle) i stabilizačních systémů. Kontrolka může přestat svítit sama od sebe, což znamená, že se rozsvítila v důsledku chyby senzoru. Pokud se však nevypne, měli byste zajít do servisu.

 

 

Kontrolka nabíjení baterie

 

Dalším příkladem kontrolky v autě je kontrolka se symbolem baterie. Pokud svítí, znamená to, že se baterie nedobíjí. Pokud se tak stane, zkontrolujte, zda je s baterií vše v pořádku a zda nedošlo k poruše alternátoru (např. problém s řemenem nebo poškozený kryt).

 

Kontrolka kapaliny v ostřikovači

 

Dalším příkladem kontrolky, která se může během jízdy rozsvítit, je kontrolka se symbolem čelního skla, stěračů a ostřikovačů. Běžně se jí říká kontrolka kapaliny v ostřikovači. Informuje o nutnosti doplnit kapalinu do ostřikovačů.

 

Kontrolka EPC

 

Kontrolka EPC signalizuje různé problémy související s poruchou elektriky. EPC je zkratka pro anglický termín Electronic Power Control. Pokud kontrolka EPC svítí, nepanikařte, ale buďte ostražití a zajděte do servisu. Rozsvícená kontrolka EPC může signalizovat jednu z následujících situací:

 •  vypálená žárovka brzdového světla,
 •  porucha snímače nebo spínače brzdového světla,
 •  porucha snímače polohy hřídele,
 •  porucha snímače teploty chladicí kapaliny,
 •  porucha škrticí klapky nebo elektronického plynového pedálu,
 •  závada související s řídicím systémem motoru,
 •  porucha související se vstřikovacím systémem.

 

Kontrolka auta s klíčem

 

Kontrolka auta s klíčem (nezaměňovat s kontrolkou auta s klíčkem nebo auta s visacím zámkem) se může nejčastěji objevit v jedné z následujících situací:

 •  za jízdy při nízkých otáčkách (např. při příjezdu k semaforu),
 •  při dynamickém zrychlení (dalším příznakem je znatelné trhání).

 

V obou případech motor pracuje v nouzovém režimu, to znamená, že dochází ke snížení otáček a výkonu. Pokud však jde o problémy, které může kontrolka auta s klíčem signalizovat, je třeba zmínit následující:

 

 • porucha související s EGR,
 • porucha dodávky paliva,
 • ucpaný DPF filtr,
 • vadné žhavicí svíčky u dieslových motorů,
 •  poškození snímače polohy klikové hřídele nebo vačkové hřídele.

 

Kontrolka trojúhelník s vykřičníkem

 

Kontrolky ve Vašem autě mohou mít také vykřičník. Červeně svítící kontrolka trojúhelníku s vykřičníkem je u moderních automobilů stále častější. Obvykle se jedná o doplňkovou kontrolku. Chcete-li zjistit, co v dané situaci kontrolka trojúhelníku s vykřičníkem konkrétně znamená, přejděte do menu palubního počítače.

 

Výše jsme uvedli stručný popis kontrolek na palubní desce, čemu věnovat zvláštní pozornost a v jakých případech bychom měli okamžitě navštívit servis. To jsou však jen nejdůležitější kontrolky na přístrojové desce, kromě nich zde najdeme řadu dalších, které nás mimo jiné upozorňují na nezapnuté pásy, nezavřené dveře nebo nevypnutá světla.

 

Pokud vás kontrolka na přístrojové desce vašeho vozu nenechává v klidu – neváhejte se obrátit na místní servis Premio, kde kvalifikovaní mechanici jistě rozptýli všechny vaše pochybnosti a společně se rozhodnete o případné opravě.