Řízení v noci - co je třeba mít na paměti?

Mnoho řidičů má obavy z jízdy po setmění. Automobilový průmysl vyvinul celou řadu řešení a technologií, které usnadňují, zpříjemňují a zvyšují bezpečnost všech účastníků silničního provozu při jízdě v noci.

 

Nejprve je třeba zmínit lékařské aspekty vidění po setmění – šeroslepost (běžně známá jako noční slepota) je dobře známý a zdokumentovaný oční jev, který může v extrémních případech vést až ke ztrátě zraku. Pokud máte potíže s viděním při slabém osvětlení a při řízení v noci, obraťte se na svého očního lékaře a požádejte ho o stanovení diagnózy.

 

Pokud se chystáte na noční cestu a chcete zachovat bezpečnost, přečtěte si před cestou soubor základních pravidel. Ideálně to udělejte den před odjezdem, abyste měli dostatek času na přípravu.

 

Nyní předpokládejme, že vše funguje správně a vy se vydáváte na cestu. Jaké nástroje a tipy mají řidiči k dispozici při jízdě v noci? Jak je můžete nejlépe využít, abyste zajistili bezpečnost sobě i ostatním? O tom pojednávají následující části tohoto článku. 

 

Zajistěte si správnou viditelnost prostřednictvím profesionálního servisu světel vozu.

Vhodná světla

 

Osvětlení vozidla a jeho použití je stanoveno zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě v noci se používají čtyři hlavní druhy světel:

 

  • Potkávací světla: povinné při jízdě 24 hodin denně za normální viditelnosti. Vozidlo musí mít za jízdy rozsvícená obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení. Paprsek světla je nasměrován tak, aby osvětloval vozovku před vozidlem, ale ne přímo objekty, které jsou umístěny výše, aby neoslňoval řidiče jedoucí v protisměru.
  • Dálková světla: jsou povolena pouze mimo zastavěné oblasti a pokud se v protisměru neblíží žádné jiné vozidlo. Používají se hlavně na dálnicích. Velmi důležitým prvkem silniční etikety je rozumné používání dálkových světel, protože mohou zcela oslnit řidiče v protisměru. Pokud na obzoru spatříte záři světel protijedoucího vozidla, okamžitě přepněte světla na potkávací.
  • Obrysová a výstražná světla: slouží k signalizaci polohy vašeho stojícího vozidla ostatním účastníkům silničního provozu. Podle zákonu musí mít vozidlo rozsvícená obrysová nebo parkovací světla alespoň na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace. Když stojíte na krajnici, musíte na viditelné místo umístit také výstražný trojúhelník. Obrysová světla jsou dvě bílá světla vpředu a dvě červená vzadu.
  • Mlhová světla: pouze podporují hlavní světlomety a měla by být viditelná pouze pro ostatní řidiče a informovat je o přítomnosti vašeho vozidla. Jejich barva a intenzita byly zvoleny tak, aby „pronikaly“ mlhou lépe než běžné světlomety.

 

Jako zajímavost stojí za zmínku technologie adaptivního maticového osvětlení. LED světlomety v takovém voze fungují podobně jako počítačový projektor – mohou osvětlovat vybrané části vozovky. Takové světlomety automaticky vypne oblast osvětlující protijedoucí vozidla, což je pro ostatní řidiče velmi komfortní. Na druhou stranu umožňuje lepší osvětlení dopravních značek a rovnoměrnější osvětlení vozovky a krajnice.

Bezpečná vzdálenost 

 

Při jízdě v noci zvyšte odstup od vozidel jedoucích před vámi, abyste měli více času na reakci v nouzových situacích. Podle výzkumu je brzdná dráha typického osobního automobilu při rychlosti 80 km/h 15 až 21 metrů. To jsou asi 3 až 4 délky vozu.

 

Věnujte však pozornost reakční době – předpokládejme, že od okamžiku, kdy se objeví nebezpečí, do okamžiku, kdy si ho řidič všimne a začne brzdit, uplyne 1 sekunda. Během této doby vůz ujede v závislosti na rychlosti:

 

  • 50 km/h = 14 metrů.
  • 80 km/h = 21 metrů.
  • 100 km/h = 28 metrů.
  • 140 km/h = 39 metrů.

 

Bezpečná vzdálenost při jízdě v zastavěných oblastech by proto měla být alespoň 6 délek vozu. Se zvyšující se rychlostí postupně zvyšujte vzdálenost od ostatních vozidel – počítejte s tím, že ostatní řidiči si mimořádné situace nemuseli všimnout, takže máte méně času na reakci. 

Nedívejte se do světlometů

 

Intenzivní proud světla může dočasně oslnit oči, které jsou zvyklé na noční podmínky. To neznamená dlouhodobé ohrožení zraku, ale chvíli trvá, než se fotoreceptory v očích přizpůsobí intenzitě dopadajícího světla. Po kontaktu s jasným zdrojem jsou na chvíli „přetíženy“, což způsobuje jev tzv. fotobělení – při pohledu jinam nám před očima zůstává obrys jasného objektu.

 

Takto oslabený zrak ztrácí schopnost rozpoznat jemné signály při jízdě v noci, které nás mohou upozornit na nutnost reagovat. Je také nepříjemné pro řidiče, proto je velmi důležité používat automobilové světlomety s rozumem. Dokážou oslnit i řidiče, který se snaží odvrátit zrak.

 

Dobrým řidičským návykem může být dívat se směrem k pruhům na okraji vozovky. Díky tomu máte před očima jasný a zřetelný pruh, který označuje směr vozovky před vámi a zabraňuje kontaktu se světly z protisměru.

Udržujte čelní sklo čisté

 

Jakékoli nečistoty na čelním skle mohou odrážet světlo směrem k řidiči a způsobovat mu nepříjemné pocity. To může být nesprávně interpretováno například jako signál protijedoucího vozidla nebo jako pokus o předjetí jiným vozidlem. Abyste se před takovými situacemi ochránili, nezapomeňte před odjezdem vyčistit všechna okna zvenčí i zevnitř.

 

V zimě je nejlepší pustit na okna teplovzdušný ventilátor, aby led odtál z celého jejich povrchu. Kapičky zmrzlé vody mohou fungovat jako čočky, které zaostřují světlo, což ještě posiluje výše uvedený efekt.

 

Totéž platí pro zamlžená čelní skla uvnitř vozu – noční jízda vyžaduje plnou pozornost a i jemná mlha může ztížit viditelnost nebezpečí v dálce. Nejbezpečnější je nechat cirkulací vzduchu odstranit páru ze všech oken vašeho vozu předtím, než vyjedete na veřejné komunikace.

Vyčistěte a seřiďte světlomety 

 

Stejně jako u čelního skla věnujte pozornost čistotě světlometů, než se vydáte na noční cestu. Udělejte to hlavně s ohledem na ostatní účastníky silničního provozu, protože špinavé nebo zamlžené světlomety mohou rozptylovat světlo a odrážet ho nežádoucím směrem. Nečistoty mohou v extrémních případech také výrazně snížit světelný výkon, který vidíte. 

 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat charakteristicky „zamlženým“ světlometům, které se obvykle vyskytují u vozů starých přibližně 10 let. V důsledku oxidace v takovém světlometu došlo ke zničení filtru UV záření. To může vést k nažloutlému odstínu světelného paprsku, který je pro naše oči méně vnímatelný než bílé světlo. 

 

Pokud zohledníte tyto bezpečnostní aspekty, můžete vyrazit na cestu s jistotou. Postupem času zjistíte, že jízda v noci je s přibývajícími zkušenostmi snazší a přirozenější. Někteří řidiči dokonce dávají přednost jízdě za těchto podmínek, protože je na silnicích menší provoz a mohou rychleji spatřit osvětlená vozidla v dálce.

 

Potřebujete profesionální podporu?

VYHLEDAT SERVISNÍ MÍSTO