Potřebujete poradit? Zavolejte na číslo 800 505 090

Přeprava dětí v automobilu: bezpečnost dítěte na cestách

Při přepravě dítěte v autě je nejdůležitější zajistit jeho bezpečnost. Bezpečnostní pásy pro malé děti nestačí, nutná je autosedačka. Nepoužití dětské autosedačky může mít za následek pokutu nebo v případě nehody i něco mnohem horšího.

 

Každý dospělý, který vezme dítě do auta, za něj přebírá odpovědnost.

 

Zajistěte bezpečnost sobě i spolucestujícím. Nechte své vozidlo zkontrolovat pomocí přesné počítačové diagnostiky.

Přeprava dětí v automobilu: předpisy

 

Přeprava dítěte ve vozidle by měla být především bezpečná. Je samozřejmě na pečující osobě, aby tuto bezpečnost zajistila. Jízda s dítětem je navíc upravena zákony, které vyžadují, aby byla ve vozidle umístěna dětská autosedačka. Pravidla pro používání dětské sedačky a samotné přepravy dětí vymezuje zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. Ze zákona vyplývá, že řidič motorového vozidla nesmí přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě mladší tří let, nebo dítě, které je menší než 150 cm na předním sedadle. Pokud je vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, smí řidič přepravovat dítě, jehož tělesná váha nepřevyšuje 36kg a výška nepřevyšuje 150cm, pouze za použití dětské autosedačky.

Jak přepravovat dítě v automobilu?

 

Dítě by mělo být přepravováno v dětské autosedačce. Mnoho rodičů si však klade otázku, jak by měla být dětská autosedačka namontována a kde by měla být umístěna, aby přeprava dítěte byla co nejbezpečnější. Zákon pouze uvádí, že „dětské bezpečnostní autosedačky a jiné dětské zádržné systémy musí být ve vozidle instalovány v souladu s pokyny výrobce zařízení, které uvádějí, jak lze zařízení bezpečně používat.“

 

Nejmladší děti by měly být přepravovány v autosedačce orientované proti směru jízdy. Přeprava dětí na předním sedadle proti směru jízdy však vyžaduje deaktivaci airbagu spolujezdce. Síla, s jakou je airbag aktivován, může ohrozit zdraví a dokonce i život dítěte.

 

U dítěte, které sedí po směru jízdy, je pravděpodobnost poranění krku a páteře vyšší než u dítěte, které je otočeno proti směru jízdy. Nejbezpečnější místo pro dítě je uprostřed zadního sedadla, kam je nejlépe instalovat dětskou autosedačku.

Kdy může dítě jet bez autosedačky?

 

Dítě v automobilu je nejbezpečnější, pokud je usazeno v dětské autosedačce. Existují však situace, kdy dětskou sedačku nelze nainstalovat nebo použít. V těchto případech je povoleno přepravovat dítě v automobilu bez dětské autosedačky.Řidič nemusí pro přepravu dětí použít autosedačku v případech, kdy:

 

  1. zdravotní stav dítěte neumožňuje použít zádržný bezpečnostní systém
  2. je přepravním prostředkem vozidlo bezpečnostních sborů při plnění služebních povinností (vozidla policie, hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby, či Horské služby)
  3. Gse přepravují děti ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol nebo jejich přeprava na sportovní, kulturní nebo společenské akce za podmínky omezení rychlosti daného vozidla na maximálně 70 km/hod (toto ustanovení platí od 1.5. 2008)

Autosedačka se nemusí používat ani tehdy, kdy použijeme k přepravě vozidlo taxislužby. Dítě však nesmí být přepravováno na předním sedadle vedle řidiče a při jízdě musí být připoutáno bezpečnostním pásem.

Žádná dětská autosedačka – pokuta

 

Přeprava dítěte v autě je upravena Zákonem o silničním provozu, což znamená, že je zde povinnost jej dodržovat. Každý řidič, který se rozhodne přepravovat dítě bez dětské autosedačky, může být v případě zastavení policií nebo městskou policií sankcionován. V případě, že řidič poruší povinnost použít dětskou autosedačku při přepravě dětí, tak jak je uvedeno v §6 zákona č. 361/2000 Sb. hrozí mu připsání 4 bodů, bloková pokuta až do 2000 Kč nebo pokuta ve správním řízení 1500 až 2500 Kč.

 

Je třeba si uvědomit, že přeprava dítěte v autě bez náležité ochrany, tj. bez dětské autosedačky, vystavuje malého pasažéra velkému nebezpečí. Nesprávně připevněná dětská autosedačka také dítě účinně nechrání. Proto byste se měli seznámit s předpisy platnými jak v Česku, tak s pokyny dodanými výrobcem dětské autosedačky.